Om Företaget

Historik
Åke Gustavsson som är upphov till företaget, har flera andra yrken och har drivit företag i olika former sedan 1977. 1988 startade en epok som fram t.o.m 2018 var en välrenommerad verksamhet i sprängbranschen.

Å.G Sprängare AB bildades 1994, och blev med det ett sprängföretag till 90%. Övrig verksamhet kan vara tomtplanering, rådgivning för markarbeten och rivning, kranlyft, montering av byggelement m m.

Idag består arbetet av konsultuppdrag och rådgivning inom bygg, mark och berg. Även mindre schaktarbeten utförs.

Auktoriserad sprängare
Å.G Sprängare AB är medlem i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening) har under 2010 blivt Auktorserad Bergsprängare. Detta kan ses som en borgen för att företaget arbetar seriöst och ger en ökad trygghet för dig som kund och beställare.

Personal

Å.G Sprängare AB har för närvarande arbeten för en anställd.