Bygg, Mark & Bergkonsult

Schaktarbeten & Montage

Bygg, Mark & Bergkonsult

Schaktarbeten & Montage

Bygg, Mark & Bergkonsult

Schaktarbeten & Montage

Välkommen till
ÅG Sprängare & Konsult!


Vi har Bäck, Robertsfors Kommun som utgångsort och våra arbetsområden är Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Vår verksamhet består av konsulttjänster inom bygg, mark och berg, samt schaktarbeten och montage. Kontrollansvarig K enl PBL.

Vår personal har kompetens och behörighet att driva arbeten i samtliga miljöer och svårighetsgrader.

Våra kunder är huvudsakligen mark-, anläggnings-, och vägföretag, jord- och skogsbrukare, fastighets- och sommarstugeägare, rivningsföretag med fler.

Under 2010 har vi genomgått utbildning och uppfyller kraven för att vara Auktoriserad Bergsprängare.

 

Välkommen till ÅG Sprängare Konsult AB!

 

Vi har Bäck, Robertsfors Kommun som utgångsort och våra arbetsområden är Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Vår verksamhet består av konsulttjänster inom bygg, mark och berg, samt schaktarbeten och montage. Kontrollansvarig K enl PBL.

Vår personal har kompetens och behörighet att driva arbeten i samtliga miljöer och svårighetsgrader.
Våra kunder är huvudsakligen mark-, anläggnings-, och vägföretag, jord- och skogsbrukare, fastighets- och sommarstugeägare, rivningsföretag med fler.

Under 2010 har vi genomgått utbildning och uppfyller kraven för att vara Auktoriserad Bergsprängare.