Förutom bergsprängningsverksamheten har vi även utvecklat produkter som underlättar vardagen för bergsprängare och byggarbetare.



ÅG-Pluggen
En speciellt framtagen borrhålsplugg för mindre håldiametrar.

Läs mer




Laddmejsel

Ett verktyg framtaget för att lättare kunna införa sprängkapslarna i nedkylt sprängämne.

Läs mer




"Toalätten"

En produkt framtagen för att göra våra naturbehov bekvämare. Totalt kretsloppstänkande.

Läs mer