Kunder
Mark-, anläggnings- och vägföretag. Jord- och skogsbrukare. Fastighets- och sommarstugeägare. Rivningsföretag m fl.

Några av våra kunder är: Skanska, NCC, PEAB, Svevia, Umeva, Umeå Energi, Lindgrens Mark AB, Tegs Mark & Bygg AB, Asfaltbeläggningar AB, Nisses Bygg AB, Robertsfors Kommun.