Å.G Sprängare AB har Bäck, Robertsfors Kommun som utgångsort.

Arbetsområde
Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland

Verksamhet
Berg- och stensprängning, förtagningsborrning samt konstruktionssprängning.

Personal
Med kompetens och behörighet att driva arbeten i samtliga miljöer och svårighetsgrader.

Kunder
Mark-, anläggnings- och vägföretag. Jord- och skogsbrukare. Fastighets- och sommarstugeägare. Rivningsföretag m fl.

Auktorserad Bergsprängare
Under 2010 har vi genomgått utbildning och upfyller kraven för att vara Auktoriserad Bergsprängare.