Historik
Åke Gustavsson som är upphov till företaget, har flera andra yrken och har drivit företag i olika former sedan 1977. 1988 startade en epok som idag är en välrenommerad verksamhet i sprängbranschen.

Å.G Sprängare AB bildades 1994, och blev med det ett sprängföretag till 90%. Övrig verksamhet kan vara tomtplanering, rådgivning för markarbeten och rivning, kranlyft, montering av byggelement m m.

Auktoriserad sprängare
Å.G Sprängare AB är medlem i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening) har under 2010 blivt Auktorserad Bergsprängare. Detta kan ses som en borgen för att företaget arbetar seriöst och ger en ökad trygghet för dig som kund och beställare.

Personal

Å.G Sprängare AB har för närvarande två anställda; Åke som sprängarbetsledare och Ulrika som sprängarbas. Alltså tätt samlad kompetens på, en för kunden, personlig nivå.
Åke Gustavsson, ÅG Sprängare
Ulrika Gustavsson, ÅG Sprängare